Hemtjänst i Stockholm

Hemtjänst Järfälla, Solna, Sollentuna

Vi erbjuder hemtjänst som är anpassad efter dina behov och önskemål. Hemtjänsten finns i Stockholm. Du är alltid delaktig i vår planering av de insatser du har rätt till enligt ditt biståndsbeslut. Vi värnar om din integritet och delaktighet och ditt självbestämmande.

De tjänster DeLuxe hemtjänst utför är:

 • servicetjänster
 • omvårdnadstjänster
 • avlösning och ledsagning

Målet med vår hemtjänst, ledsagning och avlastning är att vi vill underlätta för dig att leva ett självständigt liv. Du får möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg.

DeLuxe hemtjänst har utbildad personal med flera års erfarenhet inom vård och omsorg. Våra medarbetare har utbildning i demens, mat och måltider, tandvård med mera.

Deluxe hemtjänst i Stockholm erbjuder alla medarbetare årlig vidareutbildning.

Ditt biståndsbeslut anger dina behov och tillsammans med dig gör vi en genomförandeplan som talar om hur och när dina insatser ska utföras. Du får en egen kontaktperson som samordnar att dina insatser utförs enligt dina behov och önskemål. Kontaktpersonen har även kontakt med dina närstående. Kontaktmannen är länken till övriga anställda och bevakar om ditt behov förändras.

Alla som utför tjänster hos dig dokumenterar för att säkerställa att du har fått dina insatser utförda. Du har alltid möjlighet att läsa din personakt.

DeLuxe hemtjänst bygger sin verksamhet på en helhetssyn med kunden i fokus. Vi visar alla kunder respekt och empati, och vi är alltid lyhörda för dina önskemål. Vi värdesätter att alla våra anställda har ett öppet och respektfullt förhållningssätt. Vår personal har tystnadsplikt.

Har du åsikter, synpunkter eller klagomål gällande vårt arbete är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi vill ständigt förbättra vår verksamhet och dina synpunkter är viktiga för oss.

När din handläggare har utrett vilka dina behov är och du fått ett biståndsbeslut, har du möjlighet att själv välja vem som ska utföra din hemtjänst, ledsagning och avlastning.

Vill du välja DeLuxe hemtjänst vänder du dig till din handläggare i stadsdelen eller kommunen och berättar det. Vi kontaktar dig så snart vi får meddelande om ditt val.

Vi vänder oss till kunder i hela Stockholms stad. Vi är verksamma dygnet runt. 


Biståndsbedömning

Kontakta din biståndsbedömare i din kommun för att göra en ansökan.


Välj Deluxe Hemtjänst

Välj oss som utövare av hemtjänst. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.


Meddela ditt beslut

När du bestämt dig för Deluxe Hemtjänst som utförare meddelar du din biståndshandläggare.


Vi tar kontakt med dig

Om du valt Deluxe Hemtjänst tar vi kontakt med dig omgående för ett boka ett personligt besök och planera dina insatser utifrån dina önskemål.

Därför ska du välja Deluxe Living

 • Öppenhet och värme

  Vår verksamhet kännetecknas av öppenhet och värme där boende och besökare känner sig väl bemötta.

 • Kompetenta medarbetare

  Deluxe Living drivs av kompetenta medarbetare med målsättning att skapa omsorg och trygghet för människan.

 • Vi lyssnar

  Vi lyssnar på våra kunder och gör vårt bästa för att förmedla maximal service.