Boende för ensamkommande barn

Ensamkommande barn anländer till Sverige utan föräldrar och har ofta upplevt traumatiska händelser.

Barnen behöver ett tryggt och välkomnande mottagande när de anländer, med tidiga stöd- och omvårdnadsinsatser. 

Vi erbjuder platser för permanent uppehållstillstånd (PUT), asyl samt transitplacering.

Vi kan även ta emot syskon för att undvika att familjemedlemmar skiljs åt. Varje boende har ett eget rum. 

Målet för barnen är att de ska få en trygg och kärleksfull tillvaro med möjlighet att integreras i det svenska samhället. Barnet ska ha möjlighet att vara delaktig i utformandet av sin boendemiljö.

Tryggt boende

Målet är att barnen ska bli självständiga, integrerade individer i det svenska samhället. Varje barn görs delaktig i utformningen av insatserna. Med barnens förmåga som underlag utformas stödet och alla aktiviteter dokumenteras i deras respektive genomförandeplan.

Regelbundna husmöten hålls för att skapa delaktighet i boendet. Här formas gemensamma regler vilket skapar trygghet och trivsel. För integration i det svenska samhället ges förutsättningar att ta del av samhällsutbudet utifrån sina egna intressen.

Aktiviteter anpassas efter barnens egna behov, kunskaper, erfarenheter och intressen. Verksamheten bygger bland annat på att barnen tar eget ansvar och samarbetar med andra.

Målet är att barnen skall utvecklas till självständighet med möjlighet till att välja form av integration i det svenska samhället. Integration kräver kunskap och vi strävar efter att barnet med hjälp av utbildning utvecklas både som människa och som medborgare.

Vi har en demokratisk grundsyn där alla människor har lika värde. Verksamheterna utgår från individens rättigheter och skyldigheter, ansvar och respekt.

Vi samarbetar med Folkhögskola för att metodik och pedagogik ska genomsyra verksamheten. Vi har även gott sammarbete med Röda Korset, Rädda Barnen och BUP (barn och ungdoms psykiatrin).

Våra boenden är bemannade dygnet runt av kompetent personal som har god kulturell och språklig kunskap. Vi har även medarbetare med egna erfarenheter av att komma ensam i ung ålder till Sverige.

Vi erbjuder även läxhjälp i lite svårare ämnen så som matematik och No. Samt extra stöd i andra ämnen vid barnens behov.

Vidare erbjuder vi barn med PUT (permanent upphållstillstånd) körkortsundervisning med handledare för att barnen lättare ska kunna integreras i det svenska samhället och få arbete, då många arbeten idag kräver körkort.  

Läs mer om våra lokaler

Boendet Porlabacken

Boendet Väsby HVB

Träningslägenhet

Därför ska du välja Deluxe Living

  • Öppenhet och värme

    Vår verksamhet kännetecknas av öppenhet och värme där boende och besökare känner sig väl bemötta.

  • Kompetenta medarbetare

    Deluxe Living drivs av kompetenta medarbetare med målsättning att skapa omsorg och trygghet för människan.

  • Vi lyssnar

    Vi lyssnar på våra kunder och gör vårt bästa för att förmedla maximal service.